Câu chuyện tôi đưa ra đây không phải là chuyện xa vời ở đâu đó. Nó là câu chuyện của chính tôi với mong muốn chia sẻ phần nào với các quý ông mắc bệnh như tôi mà chẳng biết bày tỏ cùng ai.