Về Công an Hà Tĩnh công tác, chúng tôi được giới thiệu về Công an huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh để tìm hiểu về phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Là một huyện có đường bờ biển dài hơn 50km nằm cuối địa phận tỉnh Hà Tĩnh, điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng những năm qua Kỳ Anh luôn là điểm nhấn đầy sáng tạo trên lĩnh vực giữ vững ANTT.