Có mặt ở khoa huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TP. HCM) và ngồi lẫn vào cùng những người đi bán máu. Chúng tôi cảm nhận được đằng sau đồng tiền được đánh đổi bằng máu là những câu chuyện đời thấm đầy nước mắt.