(CL)- Ngày 31/3/2011, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Công Thương và UBND huyện Chương Mỹ chuyển đổi mô hình quản lý khai thác chợ Đông Phương Yên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, việc chuyển đổi này đã bị nhiều hộ dân phản đối quyết liệt. Vì sao vậy?