GiadinhNet - Ven đường Hoàng Sa - đảo Sơn Trà - TP Đà Nẵng có một làng nhỏ mà người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề đan thuyền thúng.