Hầu hết các gương mặt lọt vào chung kết đều có kinh nghiệm biểu diễn sân khấu