– Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 diễn ra ngày 25/2, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát khẳng định: "Sau 5 năm nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao nhận thức của người dân khu vực nông thôn, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, đặc biệt là với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa."