(Chinhphu.vn) - Được thực hiện từ năm 2012 đến 2015, Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có phạm vi thực hiện ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, mục tiêu hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng bộ từ trung ương đến cơ sở.