PN - Ba tập đã lên sóng nhưng những gì Tìm kiếm tài năng Việt Nam (Vietnam’s Got Talent, phát sóng từ ngày 18/12/2011 trên VTV3 vào 21g chủ nhật hàng tuần) chỉ khiến công chúng hoài nghi về hai chữ “tài năng”.