(VOV) - Đây là chương trình nghệ thuật từ thiện dành cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn sẽ diễn ra vào ngày 26/12 tới tại Nhà hát Kim Mã, Hà Nội.