Tiếp tục là một phiên chững lại của thị trường chứng khoán Campuchia khi CSX Index giữ nguyên ở mức 731.18 điểm trong khi cổ phiếu PPWSA không đổi tại 6,800 KHR/cp.