PN - Chín đơn vị chuyên nghiệp và không chuyên xuất sắc nhất sẽ tham dự chung kết xếp hạng liên hoan hợp xướng chủ đề Việt Nam đất nước anh hùng tối 20/10 tại Nhà hát Truyền hình TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên HTV9.