PNO- Ngày 17/8, tại khách sạn Rex, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontorist) phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Hội Bartenders Sài Gòn và Hội Sommeliers Sài Gòn tổ chức chung kết Hội thi Bartender Saigontourist 2012.