Đây là hai bệnh lý liên quan đến sự rối loạn vận động các cơ mặt vùng mí và quanh mí mắt. Nhận dạng và cách điều trị căn bệnh này đã được PGS-TS-BS Lê Minh Thông - Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ (BV Mắt TP.HCM) đề cập trong buổi nói chuyện ngày 27/11, tại TT Truyền thông và giáo dục sức khỏe TP.HCM.