"Tròn mắt" trước những ý tưởng sáng tạo siêu cá tính của cư dân mạng nào.