Liệu tương lai con người có phải đối mặt với sự thay đổi chóng mặt của môi trường giống như những loài này?