(VietNamNet) - Bộ đội Phòng không - Không quân, Hải quân, Bộ binh... đều mang quân phục mới từ hôm nay. Màu chủ đạo là xanh ô liu.