(VTC News) - Những hình ảnh tan hoang, đổ nát sau khi bão Sơn Tinh càn quét tàn phá Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng.