Mời các bạn xem những giờ khắc đăng quang đáng nhớ của Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo cùng Á hậu 1 Dương Tú Anh và Á hậu 2 Đỗ Hoàng Anh.
Á hậu 2 Đỗ Hoàng Anh.
Á hậu 1 Dương Tú Anh.
Top 5 Vũ Ngọc Anh chúc mừng tân Hoa hậu Đặng Thu Thảo.
Tân Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo.
Giây phút đăng quang của HHVN 2012 Đặng Thu Thảo, Á hậu 1 Dương Tú Anh và Á hậu 2 Đỗ Hoàng Anh.