(VOV) - Lãnh đạo tỉnh An Giang đã ghi nhận sự phối hợp có hiệu quả giữa Ban Trị sự Trung ương và Ban trị sự các cấp với Đảng và chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.