ANTĐ - Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đảm đương trọng trách Thường trực Ban Bí Thư Trung ương Đảng.