Nhiều phụ nữ không may bị viêm tắc, suy tĩnh mạch chi đã may mắn vượt qua bệnh tật khi được chữa trị bằng phương pháp châm cứu.