TT - Tôi nghe nói có thể tự chữa trị mụn cóc bằng cách dùng dao cạo phẳng mụn lớn nhất, khi mọc lại thì cạo tiếp. Khi mụn lớn nhất lành thì mấy mụn con sẽ tự rụng?