Tỷ lệ 1% quả thận phù hợp khiến anh Jonathan vô cùng tuyệt vọng nhưng phép lạ đã đến với anh khi anh lấy vợ.