- Khoảng 20% những trường hợp cong dương vật cần can thiệp và chữa trị. Đây là những trường hợp cong dương vật nặng, cong nhiều hơn 30 độ.