TT - Tôi 59 tuổi, công tác tại một cơ quan nhà nước. Khi đủ tuổi hưu tôi chỉ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 19 năm 4 tháng. Như vậy khi về hưu tôi sẽ hưởng lương hưu hằng tháng hay hưởng một lần? Nếu hưởng hằng tháng tôi sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm, còn hưởng một lần thì hưởng theo lương hiện hữu hay hưởng theo lương bình quân?