Do chưa có bộ tiêu chuẩn sức khỏe cho người lái máy bay do Bộ Y tế ban hành nên việc kiểm tra sức khỏe cho lực lượng này đang có nhiều bất cập; có lúc, người có huyết áp cao vẫn được lái máy bay