(aFamily)- Tôi cũng chẳng bao giờ hiểu được cảm giác không sống nổi nếu thiếu người mình yêu nên không biết đó là câu người ta nói cho văn hoa hay là nói thật.