Chữa bệnh bằng củ gừng

ThanhNiên - 

Chua benh bang cu gung

Đông y gọi gừng tươi là sinh khương, gừng khô gọi là can khương, gừng đã bào chế gọi là bào khương. Mỗi loại có những tính năng chữa bệnh nhất định.

Tin mới