Ông Vương Tấn Việt (pháp danh Thích Chân Quang) trụ trì chùa Phật Quang tại núi Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thay mặt các tăng ni, phật tử chùa Phật Quang liên tục gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng phản ánh việc ông Nguyễn Ngọc Tuấn (pháp danh Thích Bảo Thiện), ông Ngô Quang Phú (pháp danh Thích Bảo Nhật) cùng một số tăng ni của chùa Phật Quang có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong việc chiếm đoạt tài sản của chùa...!