Đây không phải là mối quan hệ chú cháu thông thường mà là tình cảm của hai người yêu nhau.