TTO - Hôm 2-5, nguồn tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Sơn (Tư Sơn), chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đang tiến triển rất tốt, đã hồi tỉnh.