Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, ngày 18/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu Quốc hội Tp Hồ Chí Minh, đơn vị 1, đã tiếp xúc với 300 đại biểu đại diện cử tri 15 phường thuộc quận 4, Tp Hồ Chí Minh.