Thanh tra Chính phủ xác định chủ tịch huyện Bù Đăng có dấu hiệu cố ý làm trái khi cưỡng chế thu hồi đất ở huyện này.