(GDVN) - Cho rằng đã có những khuất tất trong cách điều hành của ông Chủ tịch HĐQT, nhóm cổ đông trong Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội (Công ty Vibex) đang thực hiện thủ tục khởi kiện chủ tịch Vibex ra tòa.