Hôm nay, Kim Ngưu được giải phóng khỏi bóng ma quá khứ, trong khi người yêu Nhân Mã cần hành động thiết thực của bạn.