Cách đây 64 năm, ngày 22-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 70/SL thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê (nay là Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để công tác phòng, chống thiên tai ở Việt Nam được triển khai có tổ chức từ Trung ương tới địa phương. Thể theo nguyện vọng của ngành phòng, chống lụt bão và đông đảo nhân dân cả nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ký Quyết định số 89/HĐBT lấy ngày 22-5 hằng năm là Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam. Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai không chỉ là dịp để tôn vinh những người làm công tác phòng, chống thiên tai mà còn để nhắc nhở mọi người hãy chủ động trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Đây cũng là dịp để những tổ chức trực tiếp tham gia công tác phòng, chống thiên tai cùng nhau rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho mùa mưa bão đầy thách thức phía trước.