Năm 2011 đã được Liên hợp quốc chọn là Năm quốc tế về Rừng với mục đích thúc đẩy việc quản lý, bảo tồn và phát triển bền vừng tất cả các loại rừng, phòng chống phá rừng và suy thoái rừng. Vì vậy, hưởng ứng Năm quốc tế về Rừng, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lấy chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay (5/6) là "Rừng: Giá trị cuộc sống từ thiên nhiên", Ấn Độ sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức các hoạt động quốc tế kỷ niệm.