Hiện những người dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án đang rất nóng lòng mong thành phố triển khai dự án để họ sớm được đến tái định cư tại nơi ở mới.