Sau 10 ngày bắt đầu thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại tất cả các điểm tiếp nhận đăng ký thất nghiệp và hồ sơ hưởng BHTN trên toàn quốc, đã phát sinh nhiều khúc mắc gây khó khăn cho cả cơ quan thực hiện và người lao động.