Tôi tức giận đòi ly dị vì cảm thấy bị xúc phạm bởi mình không có vấn đề gì đến nỗi chồng chán nản phải nảy sinh sự yêu thích không bình thường ấy.