(Tinh yeu gioi tinh) - Cách đây 3 năm, anh ấy đã đề cập chuyện này. Em không chịu, giờ anh lại muốn em như thế tiếp.