Chọn được cây vợt tốt và phù hợp là điều mà bất cứ người chơi bóng bàn nào cũng quan tâm.