Nếu bạn đang suy nghĩ về kiểu tóc thích hợp cho khuôn mặt quá béo tròn và cằm 2 ngấn của mình thì nên chọn một kiểu tóc tăng thêm chiều dài khuôn mặt nhé.