(Alobacsi) - Vừa qua tôi đi kiểm tra sức khỏe, kết quả xét nghiệm cholesterol trong máu cao 7,0mmol/l, như vậy có nguy hiểm lắm không?