Kỳ 2 và hết: Chơi "đập đá" Sướng một lúc, khổ cả đời! Câu chuyện về Hải "Tây" cứ ám ảnh tôi, những điều mà anh tiết lộ khiến dân "ngoại đạo" như tôi phải rùng mình. Hải nói với tôi rằng, "đẳng cấp của những nhóm anh chị trong giới ăn chơi là "săn" của độc. Hàng để xài phải khiến dân nghiện thăng hoa đến tột đỉnh...".