Tôi có một ít tiền dư định gửi vào ngân hàng, nhưng có một số người quen nói để cho họ vay thì lãi suất cao gấp 5, gấp 7 lần lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên, tôi được biết, nếu cho vay lãi suất cao quá thì lại bị coi là hành vi cho vay nặng lãi, sẽ bị xử lý về hình sự (!?). Tôi băn khoăn không biết pháp luật quy định vấn đề này thế nào? (Vi Trần, Q.7, TP.HCM)