Sau khi báo chí lên tiếng, các cơ quan chức năng làm mạnh, chúng tôi trở lại "thực địa" tại chợ Trời (chợ Hòa Bình) thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xem tình trạng "bán đồ ăn cắp" tại đó hiện như thế nào?