- Chó sói là luôn đóng vai trò là kẻ săn mồi trong tự nhiên, chúng đã trở thành con mồi bất đắc sĩ của những com chim đại bàng tại lễ hội săn bắn ’Salburun’ ở ngôi làng Tyup (Kyrgyzstan) vào ngày 1/5 vừa qua.