PN - Là mặt hàng quốc cấm nhưng ngà voi vẫn được rao bán, giao dịch vô tư như rau củ. "Thượng đế” chỉ cần vài cú nhấp chuột là được giới con buôn online đáp ứng tận răng. Một con buôn còn huênh hoang tuyên bố: "Chỉ sợ huynh đài cạn tiền chứ nguồn ngà của tui không bao giờ cạn".